Vol 14 Nr 2 (2005): Tema: Bildning och demokrati i matematikutbildningen