Dataskyddspolicy

Tidskriften samlar in uppgifter från registrerade och icke-registrerade användare och den rättsliga grunden för insamling av uppgifterna är avtal. Det rör sig i huvudsak om kontaktuppgifter till författare, överenskommelser om artikelpublicering och information om hur icke-registrerade användare nyttjar våra webbplatser via kakor.

Syftet med denna insamling är att underlätta kommunikationen med författare under redigerings- och publiceringsprocessen och att förbättra användarvänligheten av vår hemsida. Alla uppgifter sparas på ett säkert sätt på en server vid Örebro universitet och bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen, därefter raderas uppgifterna.

Data som kan användas till att utveckla webbplatsen kan komma att delas med dess utvecklare, Public Knowledge Project, i en anonymiserad och sammanfattad form och med lämpliga undantag såsom statistik på artikelnivå. Insamlade uppgifter kommer inte att säljas vidare, varken av denna tidskrift eller av PKP, och kommer inte att användas för andra ändamål än de som anges här.

Författare som publiceras i denna tidskrift är ansvariga för innehållet i den redovisade forskningen.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till Örebro universitets dataskyddsombud: dataskyddsombud@oru.se

Läs mer om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter: https://www.oru.se/om-universitetet/behandling-av-personuppgifter-vid-orebro-universitet/