Call for papers

Utbildning & Demokrati välkomnar löpande fristående artikelbidrag som håller hög vetenskaplig kvalitet och passar tidskriftens innehållsliga profil.

I samband med Utbildning & Demokratis 30-årsjubileum 2021 publicerades ett antal recensionsessäer där aktuella avhandlingar som delar tidskriftens tematik behandlades. För att uppmuntra till skrivandet av denna typ av text vill vi med ett öppet call återigen bjuda in till att skriva recensionsessär under 2022. Mer information hittar du här.