Information för författare

Är du intresserad av att skicka in ett bidrag till Utbildning & Demokrati? Då rekommenderar vi att du läser igenom Om tidskriften-sidan för att få en uppfattning om tidskriftens inriktning, samt Riktlinjer för författare. För att skicka in ett bidrag måste du som författare registrera dig hos tidskriften. Om du redan har ett konto kan du bara logga in och påbörja processen, som består av fem steg.

Alla artikelbidrag blir peer reviewade, läs mer om tidskriftens granskningsförfarande här. Det innebär ingen kostnad för författare att publicera artiklar i Utbildning & Demokrati och bidragen publiceras som Open Access utan fördröjning.

Förutom vetenskapliga artiklar publicerar vi även recensioner av olika slag, såsom bokanmälningar (ca 1000 ord), sedvanliga recensioner (ca 1000–2000 ord) och recensionsessäer (ca 2500–4000 ord) av aktuella avhandlingar och böcker. Kontakta uod.red@oru.se för mer information.