För prenumeranter

Tidskriften utkommer med tre nummer per år.

För prenumerationsärenden och enstaka beställningar kontaka Kicki Ekberg via uod.pren@oru.se
Tel: 019-30 12 33

Obs! Det är viktigt att det framgår tydligt att det gäller prenumeration av Utbildning & Demokrati. Ange också fr.o.m vilket nummer prenumerationen ska gälla.

Priser

Årsprenumeration

En årsprenumeration för organisationer och institutioner kostar 390 kronor exklusive moms. Rabatt vid 5 eller fler prenumerationer till samma adress.

En årsprenumeration för privatpersoner kostar 300 kronor exklusive moms (318 kronor inklusive moms).

Lösnummer

Enstaka nummer kostar fr.o.m 2005 års utgivning 130 kronor exklusive moms för institutioner och organisationer.

Privatpersoner betalar 100 kronor, exklusive moms (106 kronor inklusive moms).

Enstaka nr (1999–2004): 100 kr inklusive moms, (1992-1998): 60 kr inklusive moms.

Frakt tillkommer på samtliga beställningar av lösnummer.