Vol 21 Nr 2 (2012): Tema: Kunskaper för en ny tid – Pedagogisk kritik av samtidens kunskapspraktiker