Vol 18 Nr 3 (2009): Tema: Vuxnas lärande och demokrati