Vol 16 Nr 1 (2007): Tema: Om skolplikt, föräldrars rätt och segregation