Örebro universitet erbjuder stöd för utgivning av vetenskapliga tidskrifter med hjälp av plattformen Open Journal Systems. Plattformen kan användas för regelbundet utkommande tidskrifter såväl som för enstaka utgivningar från exempelvis vetenskapliga konferenser.

Tidskrifter

 • NFF 2022

  26th Nordic Academy of Management 2022

  Our conference theme is “Bringing research together.”

  The conference theme targets how business administration is one discipline, but too often is discussed, researched, taught, and indeed conferenced in silos. Together, we are researchers in marketing, accounting, organization, and so on. Yet, together, more importantly, we are business and management researchers. The conference theme ‘bringing research together’ is therefore about tearing down the silos of business administration and starting to think more holistically about the firm, its context, offerings, and performance. None of the individual subject areas matter without the other. Put more strongly: none of us matter without the rest of us.

  Bringing research together is also about tearing down boundaries between research, teaching, and business. The conference theme poses us to think about: How we are relevant, yet independent; what we need from industry; what industry needs from us; and, how can we bring our research into teaching and practice.

  Bringing research together furthermore gives us the opportunity to meet as researchers, teachers, and practitioners among the Nordic countries. Recent developments have brought relevance to the actual meeting of academics; to discuss research, teaching, and business practice with peers, as well as to socialize. Let’s make NFF 2022 a time to reunite and meet new friends!

 • Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk

  Utbildning & Demokrati är en pedagogisk tidskrift vars namn är inspirerat av John Deweys klassiska arbete Democracy and Education från 1916. I tidskriften publiceras texter i skärningspunkten mellan filosofi och samhällsvetenskap. Ambitionen är att bidra med analyser av utbildning i vid mening: såväl dess inre verksamheter som dess politiska innebörder.

  I likhet med Dewey vill vi betona kommunikationens betydelser för meningsskapande där de didaktiska frågorna relateras till synen på utbildning som demokratisk instans och utbildningens roll som offentligt rum. Tidskriften vänder sig till de som är intresserade av förskola, skola, lärarutbildning och annan högre utbildning men även till läsare med intresse för kommunikationsprocesser i andra sammanhang.

  Tidskriften etablerades 1992 vid Uppsala universitet och har sedan 1999 varit nära knuten till pedagogikämnet på Örebro universitet. Tidskriften är även relaterad till forskningsmiljön Utbildning och demokrati vid samma lärosäte.

  Förutom vetenskapliga artiklar publicerar vi även recensioner av olika slag, såsom bokanmälningar (ca 1000 ord), sedvanliga recensioner (ca 1000–2000 ord) och recensionsessäer (ca 2500–4000 ord) av aktuella avhandlingar och böcker. Kontakta uod.red@oru.se för mer information.